Tìm kiếm

VPS NVMe tốc độ vượt trội, nâng cấp x10 hiệu năng

VPS NVMe là dịch vụ máy chủ ảo sử dụng ổ cứng NVMe thay vì ổ cứng SSD truyền thống. Ổ cứng NVMe có có tốc độ đọc và ghi dữ liệu cao hơn gấp 10 lần so với SSD thông thường, giúp giảm độ trễ, thời gian tải trang, tăng tốc độ truy cập website, ứng dụng và trải nghiệm người dùng.

VPS NVMe của HyperCore có cấu hình Chip CPU Intel Xeon Gold 6133 cùng ổ cứng Enterprise U.2 NVMe cao cấp, mang lại hiệu năng vượt trội nhưng vẫn đảm bảo chi phí tối ưu.

Lựa chọn gói dịch vụ

Linh hoạt lựa chọn, tùy biến tính năng và cấu hình theo nhu cầu sử dụng

Theo giờ
1 tháng
3 tháng
-5%
6 tháng
-10%
12 tháng
-15%
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
ECO-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 200 Mbps
104đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 104 VND

Đăng ký
ECO-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 200 Mbps
134đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 134 VND

Đăng ký
ECO-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 200 Mbps
268đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 268 VND

Đăng ký
ECO-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 200 Mbps
536đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 536 VND

Đăng ký
ECO-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
744đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 744 VND

Đăng ký
ECO-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
804đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 804 VND

Đăng ký
ECO-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
893đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 893 VND

Đăng ký
ECO-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
1.071đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.071 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
ECO-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 200 Mbps
70.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 70.000 VND

Đăng ký
ECO-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 200 Mbps
90.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 90.000 VND

Đăng ký
ECO-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 200 Mbps
180.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 180.000 VND

Đăng ký
ECO-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 200 Mbps
360.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 360.000 VND

Đăng ký
ECO-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
500.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 500.000 VND

Đăng ký
ECO-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
540.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 540.000 VND

Đăng ký
ECO-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
600.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 600.000 VND

Đăng ký
ECO-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
720.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 720.000 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
ECO-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 200 Mbps
66.500đ/tháng
70.000đ
70.000 VND/tháng -5 %
-5 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 199.500 VND

Đăng ký
ECO-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 200 Mbps
85.500đ/tháng
90.000đ
90.000 VND/tháng -5 %
-5 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 256.500 VND

Đăng ký
ECO-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 200 Mbps
171.000đ/tháng
180.000đ
180.000 VND/tháng -5 %
-5 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 513.000 VND

Đăng ký
ECO-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 200 Mbps
342.000đ/tháng
360.000đ
360.000 VND/tháng -5 %
-5 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 1.026.000 VND

Đăng ký
ECO-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
475.000đ/tháng
500.000đ
500.000 VND/tháng -5 %
-5 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 1.425.000 VND

Đăng ký
ECO-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
513.000đ/tháng
540.000đ
540.000 VND/tháng -5 %
-5 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 1.539.000 VND

Đăng ký
ECO-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
570.000đ/tháng
600.000đ
600.000 VND/tháng -5 %
-5 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 1.710.000 VND

Đăng ký
ECO-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
684.000đ/tháng
720.000đ
720.000 VND/tháng -5 %
-5 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 2.052.000 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
ECO-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 200 Mbps
63.000đ/tháng
70.000đ
70.000 VND/tháng -10 %
-10 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 378.000 VND

Đăng ký
ECO-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 200 Mbps
81.000đ/tháng
90.000đ
90.000 VND/tháng -10 %
-10 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 486.000 VND

Đăng ký
ECO-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 200 Mbps
162.000đ/tháng
180.000đ
180.000 VND/tháng -10 %
-10 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 972.000 VND

Đăng ký
ECO-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 200 Mbps
324.000đ/tháng
360.000đ
360.000 VND/tháng -10 %
-10 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 1.944.000 VND

Đăng ký
ECO-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
450.000đ/tháng
500.000đ
500.000 VND/tháng -10 %
-10 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 2.700.000 VND

Đăng ký
ECO-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
486.000đ/tháng
540.000đ
540.000 VND/tháng -10 %
-10 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 2.916.000 VND

Đăng ký
ECO-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
540.000đ/tháng
600.000đ
600.000 VND/tháng -10 %
-10 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 3.240.000 VND

Đăng ký
ECO-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
648.000đ/tháng
720.000đ
720.000 VND/tháng -10 %
-10 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 3.888.000 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
ECO-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 200 Mbps
59.500đ/tháng
70.000đ
70.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 714.000 VND

Đăng ký
ECO-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 200 Mbps
76.500đ/tháng
90.000đ
90.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 918.000 VND

Đăng ký
ECO-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 200 Mbps
153.000đ/tháng
180.000đ
180.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 1.836.000 VND

Đăng ký
ECO-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 200 Mbps
306.000đ/tháng
360.000đ
360.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 3.672.000 VND

Đăng ký
ECO-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
425.000đ/tháng
500.000đ
500.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 5.100.000 VND

Đăng ký
ECO-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 200 Mbps
459.000đ/tháng
540.000đ
540.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 5.508.000 VND

Đăng ký
ECO-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
510.000đ/tháng
600.000đ
600.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 6.120.000 VND

Đăng ký
ECO-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 200 Mbps
612.000đ/tháng
720.000đ
720.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 7.344.000 VND

Đăng ký
Lưu ý:
  • Bảng giá thuê máy chủ ảo VPS trên đã bao gồm VAT
  • Cấu hình đã liệt kê chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn có thể tùy chọn cấu hình theo nhu cầu trong trình quản trị HyperPanel.

Ưu điểm dịch vụ NVMe VPS của HyperCore

Sự kết hợp hoàn hảo giữa giá thành và hiệu năng, linh hoạt cho mọi mục đích sử dụng như website cá nhân, site vệ tinh, demo, chạy phần mềm cá nhân, treo tool, nuôi account, checkout, mmo, v.v

Miễn phí Snapshots

Chủ động sao lưu và phục hồi máy chủ, hoặc triển khai máy chủ mới từ bản sao lưu có sẵn, rút ngắn thời gian cấu hình và đảm bảo an toàn dữ liệu

HyperPanel chuyên nghiệp

Trang quản trị VPS độc quyền được thiết kế bởi HyperCore cho phép dễ dàng quản lý, nâng cấp dịch vụ, hỗ trợ nhiều tính năng như snapshot, backup, cài đặt lại OS, web firewall v.v

Phần cứng chất lượng cao

Sử dụng phần cứng chần cứng chất lượng cao như CPU xung cao, ECC RAM, Intel / Samsung Enterprise SSD … mang đến hiệu năng xử lý ấn tượng, đi kèm sự ổn định và an toàn cho hệ thống của khách hàng.

An toàn, ổn định

Hệ thống được quản lý, giám sát thường xuyên, cam kết không oversold để đảm bảo hiệu năng của từng VPS

Lý do nên thuê VPS tốc độ cao tại HyperCore

Cam kết thời gian up time

HyperCore cam kết thời gian uptime là 99,9%, hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn, giúp website và ứng dụng luôn sẵn sàng phục vụ người dùng.

Người dùng được 100% quyền quản trị

Với trình quản trị độc quyền HyperPanel, người dùng có thể TOÀN QUYỀN quản trị, từ khâu khởi tạo, cài đặt, lựa chọn cấu hình, quản lý dữ liệu, backup theo ý muốn mà không bị giới hạn.

Kích hoạt sử dụng chỉ với vài thao tác

Quá trình kích hoạt sử dụng VPS NVMe tại HyperCore vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Bạn chỉ cần thực hiện vài thao tác cơ bản trên HyperPanel là có thể bắt đầu sử dụng VPS của mình ngay lập tức.

Hỗ trợ nhiệt tình, nhanh chóng

Đội ngũ nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tại HyperCore luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7 qua nhiều kênh như điện thoại, email, live chat.

Khởi tạo NVMe VPS ngay tức thì

HyperPanel

Toàn quyền quản trị server, chủ động lên lịch backup, tạo snapshot, tùy chỉnh cấu hình server, và nhiều tính năng cao cấp khác khả dụng trong trình quản trị HyperPanel độc quyền của HyperCoreTriển khai ngay

Các đối tác tin dùng dịch vụ

PHẢN HỒI

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Mình dùng dịch vụ của rất nhiều bên rồi, quốc tế thì dùng của DO, Vultr, SpeedyPage, còn trong nước thì mình đã từng sử dụng dịch vụ của Bizfly và ViettelIDC. Tuy nhiên mình mới chỉ để lại duy nhất review cho dịch vụ của HyperCore, vì mình cảm thấy thích cái cách mà HyperCore phục vụ khách hàng, cảm thấy đồng tiền bỏ ra nhận về giá trị xứng đáng giống như khi sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp nước ngoài.

Hiệu năng xử lý của máy chủ của HyperCore hoàn toàn vượt trội so với các nhà cung cấp khác cùng phân khúc giá. Nextfly đang vận hành hệ thống VoIP và CRM rất ổn định trên hạ tầng của HyperCore.

Tin dùng bởi vozer! vps chạy hơi nhanh, thua mình tụt quần vợ tí thôi :*

Đã ủng hộ HyperCore từ những ngày đầu mới bắt đầu startup. Sẽ còn đồng hành dài lâu. Nhiệt tình dã man! God-tier service.

Khi sử dụng con vps cũ thì khi chạy server l4d2, cpu luôn giật tới hơn 50% (2 vcpu nhưng hình như game chỉ sử dụng được max 1 vcpu thôi) và gây ra hiện tượng giật lag khi chơi. Tuy nhiên với gói cloud server 2 này thì game chỉ dùng khoảng ~20% cpu và chạy khá ổn định, và điểm benchmark geekbench yabs của server hypercore single-core gấp 3 lần cái vps cũ của mình. Nên mình quyết định tạm biệt cái vps cũ (giá ok nhất mình tìm được ở việt nam cho đến khi mình gặp hypercore :V) và chuyển hết mọi thứ sang hypercore

mới mua xong ryzen, máy ngon, sp nhiệt tình ? 10 đỉm cho sp :*

Long Nguyễn

AIEC Academy CEO

Tuấn Phan

Nextfly CEO

Lam Ho

Vozer

Lâm Dương

Pinkman Fitness

utilsx

Vozer

anglelove_199x

Vozer

FAQ

Câu hỏi thường gặp

NVMe VPS giá rẻ có ưu điểm gì?

NVMe VPS giá rẻ của HyperCore cân bằng giữa hiệu năng và chi phí. Hạ tầng máy chủ đồng bộ sử dụng CPU Intel Xeon Gold cùng ổ cứng Enterprise NVMe SSD có tốc độ truy xuất nhanh hơn HDD 300 lần.
HyperCore cam kết không oversold máy chủ, đảm bảo ổn định và hiệu năng cho dịch vụ của khách hàng

Vì sao nên lựa chọn dịch vụ NVMe VPS tại HyperCore?

HyperCore cam kết không oversold máy chủ, đảm bảo ổn định và hiệu năng cho dịch vụ của khách hàng. Bên cạnh đó, HyperCore cam kết thời gian uptime, phần cứng chất lượng cũng như dịch vụ hỗ trợ khách hàng tận tâm, 24/7. Khách hàng có thể dùng thử VPS miễn phí tại HyperCore để trải nghiệm hiệu năng và độ ổn định.

VPS NVMe phù hợp với mục đích sử dụng như thế nào?

VPS NVMe phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau, đặc biệt là với doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng hệ thống hiệu năng cao với chi phí tốt

Tôi có thể tự cài đặt lại Hệ điều hành VPS NVMe không?

Bạn hoàn toàn có thể chủ động cài lại Hệ điều hành theo ý muốn trên trang quản trị dịch vụ HyperPanel.

HyperCore có hỗ trợ chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp khác không?

HyperCore sẽ hỗ trợ chuyển dữ liệu cho bạn hoàn toàn miễn phí khi bạn đăng ký dịch vụ VPS của chúng tôi. Sau khi đăng ký thành công, bạn chỉ cần gửi ticket đến phòng kỹ thuật và yêu cầu hỗ trợ chuyển dữ liệu, đội ngũ kỹ thuật sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu một cách an toàn nhanh chóng.