Tìm kiếm

HYPERCORE CLOUD STORAGE

Dịch vụ lưu trữ hướng đối tượng, an toàn, bảo mật, mở rộng không giới hạn

Giải Pháp Object Storage

Phù Hợp Cho Mọi Nhu Cầu

IaaS

Thiết kế và phát triển ứng dụng của bạn sử dụng API, SDK và CLI tương thích với giao thức S3

Backup

Sử dụng Object Storage để lưu trữ dự phòng cho các dữ liệu quan trọng của bạn

Chia sẻ dữ liệu

Lưu trữ và chia sẻ các dữ liệu đa phương tiện sử dụng các công cụ sẵn có

Vì Sao

Nên Chọn Mua S3 Storage Của HyperCore?

API Tương Thích Với S3

S3 API của HyperCore cho phép bạn dễ dàng migrate dữ liệu từ các nền tảng khác, chỉ cần thay đổi thông tin truy cập và địa chỉ S3 trong ứng dụng.

An Toàn Dữ Liệu

Dữ liệu được lưu trữ phân tán với kiến trúc đa dự phòng, kết hợp Erasure Coding đảm bảo dữ liệu luôn an toàn và sẵn sàng.

Dễ Dàng Tích Hợp

Dịch vụ S3 Storage của HyperCore có thể dễ dàng tích hợp vào máy chủ của bạn và mở rộng theo nhu cầu.

Chia Sẻ Truy Cập

Chia sẻ URL để truy cập vào dữ liệu dễ dàng

Hỗ Trợ Giới Hạn Auto-Scaling

Hỗ trợ đặt giới hạn cho khả năng Auto-Scaling, tránh phát sinh chi phí không dự kiến

Quản Trị Dễ Dàng

Giao diện quản trị được tích hợp vào HyperPanel, dễ dàng quản trị buckets, files và phân quyền truy cập (ACL)

Bảng Giá