Tìm kiếm

S3 OBJECT STORAGE

Dịch vụ lưu trữ đám mây tốc độ cao, mở rộng không giới hạn

Lưu trữ hướng đối tượng

Thiết kế và phát triển ứng dụng của bạn sử dụng API, SDK và CLI tương thích với giao thức S3

An toàn dữ liệu

Dữ liệu được nhân bản và lưu trữ trên ít nhất 3 máy chủ khác nhau, đảm bảo an toàn dữ liệu trong trường hợp có sự cố

Độ trễ thấp

Máy chủ tại Việt Nam cho tốc độ truy xuất nhanh, độ trễ thấp, không bị ảnh hưởng bởi đường truyền quốc tế

Vì Sao Nên Chọn S3 Object Storage Của HyperCore?

API tương thích với S3

Tương thích với tất cả S3 SDK và client (aws-cli, s3cmd, minio-cli v.v), dễ dàng migrate dữ liệu.

Phân quyền truy cập

Sử dụng Policy cho phép phân quyền truy cập đến Bucket và Object

Tích hợp dễ dàng

Dịch vụ S3 Storage của HyperCore có thể dễ dàng tích hợp vào máy chủ của bạn và mở rộng theo nhu cầu.

Không giới hạn băng thông

HyperCore Object Storage không giới hạn băng thông download và upload

Mở rộng không giới hạn

Mở rộng dung lượng lưu trữ không giới hạn tùy theo nhu cầu sử dụng

Quản trị dễ dàng

Dễ dàng quản trị buckets, files và phân quyền truy cập trên HyperPanel

Bảng giá

Thanh toán theo tháng

Tự động khởi tạo sau khi thanh toán
đ 880 /GB/tháng
  • Băng thông Upload: Không giới hạn
  • Băng thông Download: Không giới hạn
  • Rate limit: 1000 requests/giây
  • Số lượng Bucket: 100
  • Số lượng Access Keys: 5

Thanh toán theo năm

Tự động khởi tạo sau khi thanh toán
đ 440 /GB/tháng
  • Băng thông Upload: Không giới hạn
  • Băng thông Download: Không giới hạn
  • Rate limit: 1000 requests/giây
  • Số lượng Bucket: 100
  • Số lượng Access Keys: 5
Ưu đãi 50%

Tương thích với nhiều ứng dụng

Apache Spark
Nextcloud
Rclone
Cyberduck
Velero
AWS CLI

Quản trị dễ dàng với Web UI

Dễ dàng quản lý dữ liệu, upload, download, tạo link chia sẻ ngay trên trình duyệt sử dụng trình quản trị độc quyền HyperPanel của HyperCore

Ứng dụng của Object Storage

Đáp ứng mọi nhu cầu lưu trữ

Sao lưu dữ liệu

Dễ dàng quản lý dữ liệu và backup với chi phí hợp lý. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng tích hợp các công cụ backup với HyperCore Object Storage.

Chia sẻ file

Chia sẻ file (video, hình ảnh, v.v) sử dụng Presigned URL hoặc sử dụng chế độ công khai cho từng đối tượng.

Lưu trữ đa phương tiện

Lưu trữ video có dung lượng lớn như các bản ghi của camera an ninh, thiết bị IoT hoặc hình ảnh cho các website WordPress v.v

Lưu trữ NAS

Sử dụng HyperCore Object Storage như một dịch vụ NAS để truy xuất dữ liệu của riêng bạn.

FAQ

Câu hỏi thường gặp

Thông số dịch vụ của HyperCore Object Storage?
Có thể quản lý dịch vụ Object Storage qua API/CLI được không?
HyperCore Object Storage có hỗ trợ versioning không?
HyperCore Object Storage có tính phí băng thông không?