Tìm kiếm

Dịch vụ cho thuê Cloud Server giá rẻ, hiệu năng cao

HyperCore cho thuê Cloud Server giá rẻ với hiệu năng cao. Máy chủ Cloud Sever cung cấp dịch vụ sao lưu dữ liệu miễn phí, có khả năng mở rộng nhanh chóng. Hạ tầng và phần cứng của máy chủ được HyperCore đầu tư bài bản với các công nghệ mới nhất, đảm bảo đem đến dịch vụ cho thuê máy chủ Cloud Server chất lượng hàng đầu Việt Nam.

Bảng giá thuê Cloud Server

Theo giờ
1 tháng
3 tháng
-15%
6 tháng
-20%
12 tháng
-30%
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
HPC-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 300 Mbps
193đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 193 VND

Đăng ký
HPC-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 300 Mbps
238đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 238 VND

Đăng ký
HPC-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 300 Mbps
476đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 476 VND

Đăng ký
HPC-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 300 Mbps
952đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 952 VND

Đăng ký
HPC-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
1.250đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.250 VND

Đăng ký
HPC-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
1.429đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.429 VND

Đăng ký
HPC-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
1.786đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.786 VND

Đăng ký
HPC-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
1.905đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 1.905 VND

Đăng ký
HPC-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
2.619đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 2.619 VND

Đăng ký
HPC-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
2.857đ/giờ

Tạm tính

Chu kì: Theo giờ

Chi phí tổng: 2.857 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
HPC-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 300 Mbps
130.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 130.000 VND

Đăng ký
HPC-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 300 Mbps
160.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 160.000 VND

Đăng ký
HPC-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 300 Mbps
320.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 320.000 VND

Đăng ký
HPC-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 300 Mbps
640.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 640.000 VND

Đăng ký
HPC-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
840.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 840.000 VND

Đăng ký
HPC-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
960.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 960.000 VND

Đăng ký
HPC-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
1.200.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 1.200.000 VND

Đăng ký
HPC-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
1.280.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 1.280.000 VND

Đăng ký
HPC-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.760.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 1.760.000 VND

Đăng ký
HPC-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.920.000đ/tháng

Tạm tính

Chu kì: 1

Chi phí tổng: 1.920.000 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
HPC-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 300 Mbps
110.500đ/tháng
130.000đ
130.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 331.500 VND

Đăng ký
HPC-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 300 Mbps
136.000đ/tháng
160.000đ
160.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 408.000 VND

Đăng ký
HPC-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 300 Mbps
272.000đ/tháng
320.000đ
320.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 816.000 VND

Đăng ký
HPC-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 300 Mbps
544.000đ/tháng
640.000đ
640.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 1.632.000 VND

Đăng ký
HPC-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
714.000đ/tháng
840.000đ
840.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 2.142.000 VND

Đăng ký
HPC-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
816.000đ/tháng
960.000đ
960.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 2.448.000 VND

Đăng ký
HPC-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
1.020.000đ/tháng
1.200.000đ
1.200.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 3.060.000 VND

Đăng ký
HPC-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
1.088.000đ/tháng
1.280.000đ
1.280.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 3.264.000 VND

Đăng ký
HPC-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.496.000đ/tháng
1.760.000đ
1.760.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 4.488.000 VND

Đăng ký
HPC-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.632.000đ/tháng
1.920.000đ
1.920.000 VND/tháng -15 %
-15 %

Tạm tính

Chu kì: 3

Chi phí tổng: 4.896.000 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
HPC-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 300 Mbps
104.000đ/tháng
130.000đ
130.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 624.000 VND

Đăng ký
HPC-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 300 Mbps
128.000đ/tháng
160.000đ
160.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 768.000 VND

Đăng ký
HPC-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 300 Mbps
256.000đ/tháng
320.000đ
320.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 1.536.000 VND

Đăng ký
HPC-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 300 Mbps
512.000đ/tháng
640.000đ
640.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 3.072.000 VND

Đăng ký
HPC-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
672.000đ/tháng
840.000đ
840.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 4.032.000 VND

Đăng ký
HPC-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
768.000đ/tháng
960.000đ
960.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 4.608.000 VND

Đăng ký
HPC-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
960.000đ/tháng
1.200.000đ
1.200.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 5.760.000 VND

Đăng ký
HPC-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
1.024.000đ/tháng
1.280.000đ
1.280.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 6.144.000 VND

Đăng ký
HPC-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.408.000đ/tháng
1.760.000đ
1.760.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 8.448.000 VND

Đăng ký
HPC-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.536.000đ/tháng
1.920.000đ
1.920.000 VND/tháng -20 %
-20 %

Tạm tính

Chu kì: 6

Chi phí tổng: 9.216.000 VND

Đăng ký
Gói dịch vụ
CPU
RAM
NVMe
Băng thông
Giá
HPC-1 1 vCPU 1 GB 20 GB 300 Mbps
91.000đ/tháng
130.000đ
130.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 1.092.000 VND

Đăng ký
HPC-2 1 vCPU 2 GB 20 GB 300 Mbps
112.000đ/tháng
160.000đ
160.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 1.344.000 VND

Đăng ký
HPC-3 2 vCPU 4 GB 40 GB 300 Mbps
224.000đ/tháng
320.000đ
320.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 2.688.000 VND

Đăng ký
HPC-4 4 vCPU 8 GB 80 GB 300 Mbps
448.000đ/tháng
640.000đ
640.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 5.376.000 VND

Đăng ký
HPC-5 4 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
588.000đ/tháng
840.000đ
840.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 7.056.000 VND

Đăng ký
HPC-6 6 vCPU 12 GB 120 GB 300 Mbps
672.000đ/tháng
960.000đ
960.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 8.064.000 VND

Đăng ký
HPC-7 6 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
840.000đ/tháng
1.200.000đ
1.200.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 10.080.000 VND

Đăng ký
HPC-8 8 vCPU 16 GB 160 GB 300 Mbps
896.000đ/tháng
1.280.000đ
1.280.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 10.752.000 VND

Đăng ký
HPC-9 8 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.232.000đ/tháng
1.760.000đ
1.760.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 14.784.000 VND

Đăng ký
HPC-10 12 vCPU 24 GB 240 GB 300 Mbps
1.344.000đ/tháng
1.920.000đ
1.920.000 VND/tháng -30 %
-30 %

Tạm tính

Chu kì: 12

Chi phí tổng: 16.128.000 VND

Đăng ký
Lưu ý:
  • Bảng giá đã bao gồm VAT
  • Cấu hình đã liệt kê chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn có thể tùy chọn cấu hình theo nhu cầu trong trình quản trị HyperPanel.
  • Liên hệ Bộ phận hỗ trợ để được thông tin về các chương trình ưu đãi đặc biệt cho doanh nghiệp hoặc nếu bạn có nhu cầu sử dụng băng thông cao hơn.

Tính năng nổi bật của Cloud Server

API

Hỗ trợ REST API để khách hàng tự động hóa việc triển khai hạ tầng

Tùy chỉnh cấu hình

Dễ dàng và chủ động tăng/giảm cấu hình của máy chủ thông qua trang quản trị HyperPanel

Enterprise SSD

Cloud server sử dụng ổ cứng NVMe chuẩn Enterprise với công nghệ lưu trữ phân tán, đảm bảo hiệu năng ổn định xuyên suốt, an toàn và chống hư hỏng dữ liệu

Backup dữ liệu

Chủ động cấu hình sao lưu dữ liệu theo ngày, tuần, tháng thông qua trang quản trị HyperPanel hoặc API.

Snapshot

Miễn phí Snapshot trên mỗi tài khoản, dễ dàng phục hồi lại dữ liệu khi có nhu cầu

Điểm khác biệt của dịch vụ cho thuê máy chủ Cloud Server tại HyperCore

Cấu hình cao và chuyên dụng

Cấu hình chuẩn doanh nghiệp sử dụng dòng CPU Intel Xeon Gold xung nhịp cao, ổ cứng U.2 NVMe chuẩn Enterprise sử dụng công nghệ lưu trữ phân tán, hạ tầng dự phòng N+1, đảm bảo uptime cho các hệ thống quan trọng

Trình quản lý độc quyền HyperPanel

Trang quản trị dịch vụ HyperPanel giao diện hiện đại, an toàn, cung cấp nhiều tính năng nâng cao phục vụ cho việc quản lý dịch vụ dễ dàng như báo cáo lưu lượng sử dụng, tùy chỉnh lịch backup, snapshot, cloud firewall, custom ISO v.v

Hiệu năng tốt nhất trong tầm giá

Cam kết cung cấp hiệu năng/giá tốt nhất thị trường. Máy chủ không oversell và liên tục được theo dõi, nâng cấp để hiệu năng luôn ổn định xuyên suốt

Cam kết thời gian uptime

Cam kết uptime 99.9%, có thể cam kết SLA theo yêu cầu của khách hàng

Thuê Cloud Server giá rẻ, tận hưởng tốc độ xử lý và hiệu suất vượt trội!

Các đối tác sử dụng dịch vụ

Nhận xét của khách hàng

Mình dùng dịch vụ của rất nhiều bên rồi, quốc tế thì dùng của DO, Vultr, SpeedyPage, còn trong nước thì mình đã từng sử dụng dịch vụ của Bizfly và ViettelIDC. Tuy nhiên mình mới chỉ để lại duy nhất review cho dịch vụ của HyperCore, vì mình cảm thấy thích cái cách mà HyperCore phục vụ khách hàng, cảm thấy đồng tiền bỏ ra nhận về giá trị xứng đáng giống như khi sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp nước ngoài.

Long Nguyễn

AIEC Academy CEO

FAQ

Câu hỏi thường gặp

Cloud Server là gì?

Cloud Server (máy chủ đám mây) là một máy chủ hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây. Cloud server cho phép người dùng thực hiện các tác vụ như lưu trữ dữ liệu, chạy các ứng dụng,... Thay vì phải mua và quản lý máy chủ vật lý riêng, tốn kém chi phí và tài nguyên, bạn có thể thuê máy chủ cloud server từ nhà cung cấp các dịch vụ đám mây như HyperCore.

Lợi ích của việc mua Cloud Server là gì?

Lợi ích vượt trội nhất của việc thuê cloud server là khả năng hoạt động ổn định, linh hoạt với mức chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, dịch vụ cloud server còn có khả năng bảo vệ, lưu trữ và khôi phục dữ liệu mạnh mẽ hơn shared hosting hoặc dedicated hosting. Dữ liệu của bạn được lưu trữ trên nhiều máy chủ ở nhiều vị trí khác nhau. Do đó, nếu một máy chủ gặp sự cố, dữ liệu của bạn vẫn an toàn trên các máy chủ khác.

Giá thuê Cloud Server là bao nhiêu?

Giá thuê cloud server giá rẻ tại HyperCore từ 130.000đ/tháng hoặc 193đ/giờ cho cấu hình thấp nhất. Ưu đãi 30% khi thanh toán theo năm

Cấu hình máy chủ Cloud Server tại HyperCore thế nào?

Máy chủ Cloud Server tại HyperCore là business cloud server, với cấu hình mạnh mẽ, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu cao về hiệu năng và bảo mật của doanh nghiệp hoặc người dùng cá nhân.

  1. Chip CPU: Sử dụng Intel Xeon Gold 6226R là CPU máy chủ thế hệ mới nhất của Intel, với xung nhịp cơ bản 2.9 GHz và xung nhịp tối đa 3.9 GHz.
  2. vCPU tối đa: Hỗ trợ tối đa 32 vCPU
  3. RAM tối đa: Máy chủ hỗ trợ tối đa 64 GB RAM
  4. Ổ cứng: Máy chủ sử dụng ổ cứng Enterprise U.2 NVMe, cung cấp hiệu năng I/O cao gấp nhiều lần so với ổ cứng HDD truyền thống.
  5. Công nghệ lưu trữ: Máy chủ sử dụng công nghệ lưu trữ phân tán, mỗi block dữ liệu được chia ra ít nhất 3 nodes trên cụm storage.
  6. Hiệu năng IO: Máy chủ cung cấp hiệu năng I/O cực cao, đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng đòi hỏi truy cập dữ liệu nhanh chóng.
  7. An toàn dữ liệu: Máy chủ cung cấp mức độ an toàn dữ liệu cực cao với các tính năng sao lưu tự động, snapshot,....

02871057879
Hotline liên hệ
Gửi Ticket
Gửi yêu cầu đến trung tâm hỗ trợ
Live chat
Nhắn tin trực tiếp với chúng tôi